Waarom start de PCPO Hoeksche Waard een regionale plusklas?

Het zal je kind maar wezen!

Dit is het refrein van een liedje dat gaat over kinderen die afwijken van de standaardnormen in onze samenleving. We denken dan direct aan kinderen die het niet zo goed doen op school of in de maatschappij. Niemand denkt dan gelijk aan een hoogbegaafd of zeer intelligent kind. Want immers het hebben van zo’n kind is toch een zegen! De toekomst is verzekerd! Eerst een universitaire studie, dan een top job waarbij de gebraden haantjes zo je mond invliegen.

Niets is minder waar

Hoogbegaafd zijn, is niet altijd leuk. Het kan een zorg zijn voor ouders en school. Want hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Al in een vroeg stadium kunnen ze gaan onderpresteren als hun capaciteiten niet naar waarde worden geschat. Het gevolg kan zelfs zo zijn dat deze kinderen onderaan de maatschappelijke ladder terecht komen.

Uit studie is gebleken dat  2,5% van de bevolking hoogbegaafd is (IQ >130) en 13,5% hoog intelligent (IQ tussen 115 en 130). 

Op een school van gemiddeld 200 leerlingen zijn dat 5 hoogbegaafde en 27 zeer intelligente leerlingen. Op zich dus een totale groep. Echter, zij zijn verdeeld over de groepen 1 t/m 8. In elke klas dus een paar kinderen en in de ene klas zullen er meer slimmerdjes zitten dan in de andere klas.

Voor de leerkrachten, die hun zorg moeten verdelen over een hele diverse groep kinderen, een extra zorg. Want als een kind steeds sneller klaar is, steeds maar weer die extra intelligente vraag stelt, steeds maar weer veel tijd over heeft, moet je als leerkracht van goede huize komen om aan de volledige behoefte van dit kind te voldoen.

Als er niet tegemoet gekomen wordt aan de denkwijze van het kind, het niet op zijn eigen wijze kan communiceren met de leerkracht en medeleerlingen, zal het kind zich gaan vervelen en het gedrag verandert (meestal negatief). Depressie is dan ook niet onbekend bij hoogbegaafde kinderen. De school en de leerkracht zijn vaak beperkt in de mogelijkheden die zij hebben voor excellente leerlingen!

 Maar niet als je de krachten bundelt!

Zo ontstond de Kangoeroeklas!

Door intensieve samenwerking, gekoppeld aan de ervaringen van twee scholen die al een paar jaar een plusklas hebben, is besloten een regionale voorziening te realiseren.

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt binnen vereniging PCPO Hoeksche Waard, een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’.

Wat houdt deze Kangoeroeklas in?

In deze klas wordt onderwijs verzorgd voor excellente leerlingen die meer uitdaging nodig hebben naast de reguliere lessen. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen die gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal–emotionele ontwikkeling.
  Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden.
  Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, zaakvakken
  Een vreemde taal kan hiervan onderdeel zijn.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling

Belangrijk onderdeel van de Kangoeroeklas is het leren plannen van werkzaamheden en het ontwikkelen van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de taak- en werkhouding.

De leerlingen werken met (digitale) portfolio’s die worden meegenomen naar de thuisschool om ook daar verder te kunnen werken met het materiaal uit de Kangoeroeklas.

Een voornaamste reden om voor een plusklas te kiezen is, dat het kind voor het grootste deel op de eigen school blijft, in de eigen woonomgeving. Het kind beleeft dezelfde dingen als de vriendjes en vriendinnetjes; toch krijgt het extra uitdaging aangeboden en heeft het contact heeft met gelijkgestemden. Dit laatste gaat na schooltijd via de computer vaak ook nog door!

In eerste instantie zal de kangoeroeklas in Oud Beijerland worden gesitueerd op een basisschool. Op termijn zal het onderdeel worden van het expertise centrum de Waard.

Via deze weblog willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de kangoeroeklas. Tevens  publiceren we artikelen om u verder te informeren over wat excellentie in het onderwijs inhoudt.

Ook kunt u hier binnenkort adressen vinden die van belang zijn bij het onderzoek naar hoogbegaafdheid van uw zoon / dochter.

2 Responses to Waarom start de PCPO Hoeksche Waard een regionale plusklas?

 1. Luo schreef:

  Ik wil graag weten als mijn dochter van bijna 7 jaar een speciale talent is, wat moet ik doen?

  • kangoeroeklassen schreef:

   Geachte schrijver,

   Ik adviseer u eerst in overleg te gaan met de leerkracht van uw kind. Het is belangrijk om te weten of de school hetzelfde als u signaleert en, als dat zo is, wat er dan in de klas aan wordt gedaan. Welke aanpak heeft de school voor kinderen die meerbegaafd zijn?
   Als uw kind meerbegaafd is, dan kunt u samen een aanpak voor uw dochter vaststellen en afspraken maken over haar begeleiding op school. Naast de leerkrachten spelen vaak ook de ouders een belangrijke rol in de begeleiding van meerbegaafde leerlingen, zeker als er ook problemen in de (sociaal emotionele) ontwikkeling zijn.
   Een vervolg op deze aanpak binnen de school kán zijn dat er aanmelding plaastvindt voor de Kangoeroeklas. Dit schooljaar zullen de Kangoeroegroepen (vooral) gevuld worden met leerlingen uit de groepen 5 tot 8, maar volgend schooljaar (of eerder, afhankelijk van de ontwikkelingen) kan er mogelijk ook ruimte komen voor leerlingen van groep 4 en/of 3.

   Met vriendelijke groet,

   Marco de Jong
   Lid stuurgroep meerbegaafdheid CSG De Waard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: