Ontwikkelingen Kangoeroeklas begin september

september 9, 2009

Het schooljaar 2009-2010 is van start gegaan. Zo ook de verdere voorbereidingen voor het starten van de Kangoeroeklas. Het is de bedoeling dat donderdag 1 oktober twee groepen van 15 leerlingen vanuit de hele Hoeksche Waard van start gaan in de regionale Kangoeroeklas, die dit schooljaar gehuisvest is in PCBS Keuchenius, aan het Weegpad 4-6, 3262 CL te Oud-Beijerland.

De sollicitatieprocedure voor het aantrekken van een leerkracht voor deze speciale groep, is van start gegaan. Er zijn kandidaten voor het sollicitatiegesprek uitgenodigd. Deze gesprekken hebben in week 36 plaatsgevonden en er is een geschikte kandidaat benoemd. Deze nieuwe leerkracht zal de maand september gebruiken om, samen met een deskundige en leden van de stuurgroep Meerbegaafdheid van onze stichting, zich voor te bereiden op het werken met deze kinderen.

De inrichting van het lokaal is al klaar. De computers, waar natuurlijk veelvuldig gebruik van gemaakt gaat worden, staan als het ware al aan. De leermiddelen zijn voor een deel al aanwezig omdat er binnen de Keuchenius en de Sabina van Egmond al met een plusklas wordt gewerkt en ook op andere scholen al jaren aandacht is voor meerbegaafde leerlingen. Nieuwe leermiddelen en projecten voor meerbegaafde leerlingen worden aangeschaft.

Op alle scholen van CSG De Waard (voorheen PCPO Hoeksche Waard) wordt in die zelfde periode gestart met het selecteren van de leerlingen die voor deze speciale klas in aanmerking komen. Dit alles gaat natuurlijk in overleg met de ouders/verzorgers van de betreffende kinderen. Het gaat in eerst instantie om kinderen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn en daardoor problemen ondervinden in hun eigen groep. Men moet dan denken aan sociaal emotionele problemen, maar ook onderpresteren of zelfs fysieke klachten zoals buikpijn e.d.

De stichting is blij met het toekennen van de subsidie voor dit project door het ministerie. Het is een duidelijke erkenning voor een goed plan dat we gepresenteerd hebben. Echter zonder het toekennen van deze subsidie waren we er al van overtuigd dat we iets voor deze kinderen moesten gaan doen. En we zijn blij dat dit nu per 1 oktober van start kan gaan.

Bij vragen over dit proces kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de IB’er van de school van uw kind. Ook kunt u contact op nemen met Rien Strootman, Directeur Onderwijs van CSG De Waard, tel. 0186 621461, r.strootman@csgdewaard.nl.