Informatieavond Kangoeroeklas op 29 juni 2009 druk bezocht

augustus 17, 2009

Er was zeer veel belangstelling voor de informatieavond over de regionale plusklas van de PCPO. Op deze avond is de Kangoeroeklas aan belangstellende ouders gepresenteerd. De centrale hal van de Sabina van Egmondschool was tot de laatste stoel gevuld. ‘Een overweldigende belangstelling’, constateert Bert Tuk, algemeen directeur van de PCPO, ‘en dat op deze warme zomeravond, dat is veelzeggend’.

Impressie informatieavond Kangoeroeklas

Impressie informatieavond Kangoeroeklas

Na de verheugende mededeling dat de PCPO subsidie heeft gekregen voor deze plusklas, las Bert Tuk een stukje voor uit de brief van het ministerie. In ongebruikelijk lovende bewoording voor het initiatief is de subsidie toegekend. ‘Dat ook het ministerie enthousiast is, is voor ons een extra stimulans om de Kangoeroeklas succesvol neer te zetten. Het is overigens ook een compliment voor de opstellers van het projectplan, dat zich onderscheidt door het regionale karakter en de mogelijkheden om kennis te delen’, aldus een trotse Tuk. ‘We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding en gaan op 1 oktober 2009 van start met deze plusklas. We hebben ervaring opgedaan op de Sabina van Egmond en de Keucheniusschool en willen het nu voor alle christelijke scholen in de Hoeksche Waard organiseren. Het past binnen ons beleid van Passend Onderwijs om leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving onderwijs op maat te geven. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben recht op onderwijs dat speciaal op hen is afgestemd. Met deze regionale plusklas kunnen we dat bieden’.
Mevrouw Linda Spaanbroek, verbonden aan de afdeling Onderwijsstudies van de Universiteit Leiden, hield een inleiding over hoogbegaafdheid. Vanuit de zaal werd vaak instemmend geknikt bij haar beschrijving over hoogbegaafde of hoogintelligente kinderen. Vanuit haar ervaring als ortho-pedagoge toonde zij de meerwaarde van de regionale plusklas aan. ‘Het is goed dat het bestuur dit initiatief neemt, voor veel kinderen is dit een uitkomst. Kinderen bloeien vaak helemaal op als ze eenmaal deelnemen aan een plusklas. Het concept van de Kangoeroeklas ziet er bijzonder goed uit’.
Marian van Linschoten, directeur van de Sabina van Egmonschool en lid van de werkgroep Excellente leerlingen, deed vervolgens het concept van de Kangoeroeklas uit de doeken. De subtitel ‘met sprongen vooruit’ zegt eigenlijk alles. Maar net als de kangoeroe zijn jong in zijn buidel draagt, blijft de school goed voor de leerlingen zorgen. Juist de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht in de uitdagende omgeving waarin de kinderen worden gebracht.

Voordat de ouders vragen konden stellen aan de leden van de werkgroep, hield een van de ouders spontaan een aangrijpend betoog. Op ontroerende wijze vertelde hij over de ervaringen met zijn twee kinderen. Zijn zoon was uiteindelijk in een depressie beland omdat er geen goede opvang was voor zijn hoogbegaafdheid. Mede op zijn initiatief is de plusklas gestart. In korte tijd is hij sterk veranderd, hij zit weer goed in zijn vel, is prettiger in de omgang en gaat weer huppelend naar school. ‘De plusklas is de redding voor mijn kinderen geweest’, sluit deze vader zijn verhaal af.

De Kangoeroeklas start in oktober met twee groepen en staat open voor leerlingen vanaf groep 4. De plusklas wordt gehuisvest in de Keucheniusschool. Aanmelding verloopt via de school.


Presentatie PCPO / CSG De Waard Informatieavond Kangoeroeklas

augustus 17, 2009

Door op de volgende links te klikken opent u de presentaties die tijdens de informatieavond over de Kangoeroeklas zijn gehouden.

090629 presentatie kangoeroeklas

090629 presentatie Kangoeroeklas Linda Spaanbroek

Technische problemen hebben er helaas toe geleid dat de presentaties niet eerder op de site konden worden weergegeven. Excuses voor het ongemak.